Terapia logopedyczna w przedszkolu
Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola objęte są pomocą logopedyczną. We wrześniu logopeda przeprowadza badanie mowy naszych przedszkolaków, na podstawie którego dokonywana jest kwalifikacja dzieci do terapii logopedycznej. Zajęcia z logopedą prowadzone są grupowo lub indywidualnie.
Ćwiczenia logopedyczne prowadzone w przedszkolu mają na celu:

  • Kształtowanie prawidłowego oddechu, wydłużanie fazy wydechowej,
  • Usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego tj. Języka, warg, żuchwy, podniebienia,
  • Naukę prawidłowego żucia, odgryzania, połykania,
  • Rozwijanie słuchu dziecka, ćwiczenie wrażliwości słuchowej, ćwiczenia logorytmiczne,
  • Rozwijanie słuchu fonemowego tj. zdolności różnicowania dźwięków mowy,
  • Wzbogacanie słownictwa,
  • Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
  • Rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
  • Uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Efekt terapeutyczny zależy od zaangażowania się rodziców w proces usprawniania mowy dziecka, który nie polega tylko na przychodzeniu do logopedy. Dla poprawy stanu mowy przedszkolaka niezbędne jest dokładne i systematyczne wypełnianie w domu zaleceń logopedy.