psycholog - Przedszkole Nr 10 "Janek Wędrowniczek" w Gnieźnie

Przedszkole nr 10 z oddziałami integracyjnymi
Janek Wędrowniczek
Przejdź do treści

Menu główne:

psycholog

Zajecia specjalistyczne
Psycholog mgr Sylwia Łagoda prowadzi zajęcia:
1. Dla dzieci: grupowe rizwijajace kompetencje emocjonalno- społeczne, prowadzone są w małych grupach 4-6 osobowych, treść zajęć obejmuje m.in:
• poznanie się uczestników, budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania   i otwartości w grupie, ustalanie zasad grupowych, integrację dzieci;
• nabywanie umiejętności społecznych, dotyczących nawiązywania kontaktu, inicjowania i podtrzymywania kontaktu w przyjacielski sposób, okazywania sympatii, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami;
• naukę umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi;
• naukę proszenia o pomoc i udzielania pomocy;
• rozwijanie inteligencji emocjonalnej - rozpoznawanie emocji i ich wyrażanie w akceptowany sposób, radzenie sobie z trudnymi emocjami poprzez rozmowę, proszenie o pomoc, relaksację;
• poznawanie sposobów  rozwiązywania konfliktów – ignorowanie, wyjaśnianie, wybór najlepszego rozwiązania;
• działania wymagające współpracy, radzenia sobie z rywalizacją, stosowania reguł zabawy;
• budowanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, samodzielności.
 indywidualne – konsultacje, porady, zajęcia o charakterze terapeutycznym        dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. z autyzmem,  niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwojowymi, będących            w sytuacji kryzysowej), polegające na ocenie poziomu funkcjonowania oraz stymulowaniu rozwoju poznawczo - emocjonalno - społecznego, m.in. poprzez:
• budowanie tożsamości - orientacja w schemacie ciała, kształtowanie poczucia Ja, odrębności, świadomości siebie;
• kształtowanie umiejętności społecznych - stymulowanie dziecka do nawiązywania kontaktów społecznych, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, fizycznego, wzmacnianie pozytywnych reakcji na próby nawiązania kontaktu, nauka  komunikowania potrzeb, stymulowanie naśladownictwa, zachęcanie do współpracy, wprowadzanie i utrwalanie zasad społecznie akceptowanych, oswajanie ze wspólną zabawą, wprowadzenie zabaw relacyjnych, stosowanie zasady wzajemności                 i wymiany (dawanie-branie), stymulowanie komunikowania się;
• rozwijanie inteligencji emocjonalnej – przyzwolenie na wyrażanie emocji, aranżowanie sytuacji wzbudzających emocje, położenie nacisku na wymianę emocjonalną w kontakcie, rozpoznawanie emocji i wykorzystanie tych informacji do regulowania własnego zachowania, nauka strategii obniżania napięcia i czynności służących wyciszeniu, wzbudzanie zainteresowania, zajęcia aktywizujące, ekspresja emocji i wpływanie na innych poprzez ich wyrażanie;
• stymulowanie rozwoju funkcji poznawczych – uwaga, pamięć, koordynacja wzrokowo-ruchowa, analiza i synteza wzrokowa i słuchowa, myślenie;
2. Dla rodziców – konsultacje i porady.

Godziny pracy psychologa:
Środa: 8.00 – 11.45
Czwartek: 8.00 – 13.00
Piątek: 8.00 – 11.45

 Ul. Sobieskiego 2262-200 Gnieznotel fax: 61 426 17 93p10gniezno@o2.pl 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego