Urząd miasta Gniezno

INFORMACJA

Zgodnie z zasadami rekrutacji 2021/2022 rodzice tych dzieci, które będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszym przedszkolu, zobowiązani są do złożenia:Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 01.02.21 najpóźniej do 22.02.21r.Deklarację można pobrać u nauczycielek lub ze stron (poniższy link).Deklaracja kontynuowania 2021-2022Deklaracja rezygnacji 2021-2022Zarządzenie Prezydenta