Dla małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem, słabo widzącego, czy niewidomego świat może wydawać się wielkim chaosem i to, jak się w nim odnajdzie, zależy w dużej mierze od otaczających go dorosłych, którzy przybliżają mu ten świat. Aktywność jego będzie wzrastać, jeśli będzie miało zapewnione poczucie bezpieczeństwa, a do tego z kolei potrzebna mu będzie umiejętność prawidłowego lokalizowania i pokonywania przeszkód. Zatem należy doskonalić naukę orientacji przestrzennej – zachęcać do poznawania dotykowego, a także korzystać z resztek wzroku. Przedszkole w ramach zajęć tyflopedagogicznych zapewnia specjalistyczną opiekę w tym zakresie i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak niezwykle ważnym elementem w rehabilitacji dziecka z uszkodzonym wzrokiem jest usprawnianie manualne, wyrabianie odpowiedniego nacisku dłoni, wprowadzanie elementów wspomagających naukę Braille’a oraz zapoznanie/zabawa z „sześciopunktami”. Istotne staje się również, aby wzbudzić zainteresowanie wiedzą ogólną o otaczającym świecie, poprzez poznawanie dotykowe nowych przedmiotów. Zachęcić do nauki i wiary we własne siły, że mimo słabego wzroku, można wiele się nauczyć, ale trzeba w to włożyć sporo wysiłku i pracy. Pozytywne nastawienie do nauki – „Potrafię to zrozumieć i zapamiętać! To mi się przyda”. Stymulować wszystkie zmysły przez włączenie w zabawę przedmiotów o różnej fakturze, smaku, zapachu i dźwięku. Ważne jest także zaplanowanie właściwych ćwiczeń w zakresie rozwoju fizycznego, by zniwelować nieprawidłową sylwetkę ciała, która wynika z lęku przed uderzeniem, kolizją, z zaburzeń czucia głębokiego i równowagi.

Tyflopedagogika - nauka zajmująca się teorią oraz praktyką kształcenia i wychowania dzieci z uszkodzonym wzrokiem.