Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są przeznaczone dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Są one ukierunkowane , z jednej – na usprawnianie zaburzonych funkcji (korekcja) z drugiej strony – na wspomaganiu funkcji dobrze rozwijających się , tak aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogły je zastąpić (kompensacja). Zajęcia tego typu są ważne dla dziecka , ponieważ pomagają budować motywację do dalszej nauki ,uczą świadomości siebie ,swego sukcesu, przygotowują dziecko do pełnienia ról i zabawy oraz współpracy w grupie. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w przedszkolu są prowadzone w małych grupach do 5 dzieci w gabinecie terapeutycznym uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości dziecka. W zajęciach uczestniczą dzieci, które posiadają dokument (opinie, orzeczenie) z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej , w którym zaleca się pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz dzieci, które mają największe trudności edukacyjne w przedszkolu . Głównym celem jest eliminowanie niepowodzeń, przezwyciężanie trudności , wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wszechstronny rozwój dziecka.


Prowadząca : mgr Beata Jachowicz
[…] mów dziecku, że jest dobre,
że może , że potrafi […]
Janusz Korczak