Bawiące się dzieci

Informacje o przedszkolu:

Przedszkole ma dobrą lokalizację w centrum miasta, w sąsiedztwie parku.

Struktura organizacyjna:
• 8 oddziałów, w tym 3 grupy ogólnodostępne, 4 grupy integracyjne i 1 oddział specjalny
• 8 sal dydaktycznych
• plac zabaw
• 4 gabinety do terapii oraz salę do rehabilitacji

Nasza oferta:
• Przedszkole dla dzieci od 3 roku życia
• Placówka czynna w godz. 6:00 – 17:00
• Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
• Pyszne, domowe posiłki
• 5 – godzinny, bezpłatny pobyt dla dzieci do lat 5
• Nieodpłatny pobyt w placówce dzieci 6 letnich (rodzice ponoszą opłaty tylko za wyżywienie).
Życzliwi pracownicy dbają o komfort, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich dzieci.
Dla początkujących Przedszkolaków organizujemy zajęcia adaptacyjne.
Wszechstronny rozwój dziecka traktowany jest ze szczególną uwagą przez doświadczonych pedagogów, którzy stale doskonalą swoje kompetencje zawodowe.
W oddziałach integracyjnych, mniej licznych, pomocą służą nauczyciele wspomagający.

Oferujemy atrakcyjne zajęcia edukacyjne, które umożliwiają dzieciom twórczą zabawę i radosną naukę:
• język angielski
• zajęcia gimnastyczne
• zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
• zajęcia muzyczno – ruchowe
• religię,
• uroczystości dla dzieci i rodziców
• przedstawienia i imprezy
• wycieczki, wyjazdy i spacery
• konkursy i olimpiady,
• bierzemy udział w akcjach ogólnopolskich, charytatywnych i ekologicznych
• realizujemy projekty edukacyjne, dotyczące zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej
• warsztaty artystyczne np. muzyczno – taneczne, plastyczne i teatralne dla rodziców i dzieci
w ramach innowacji organizacyjno-programowej „Kolorowe dźwięki” uczymy dzieci grać na Kolor Piano.

Przedszkole zapewnia:

• opiekę nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z rehabilitacją
• wyrównywanie szans edukacyjnych
• dostosowywanie metod do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci
• integrację dziecka z grupą rówieśników
• opiekę medyczną pielęgniarki.

Promujemy postawę akceptacji, wyrównujemy szanse, stosujemy metody dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb, integrujemy dzieci z grupą rówieśników. Udzielamy wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dzieciom z deficytami rozwojowymi. Zapewniamy objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną realizowaną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

Oferujemy formy pomocy:

• terapię logopedyczną
• terapię behawioralną dla dzieci ze spektrum autyzmu
• zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
• surdoterapię
• tyfloterapię
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
• indywidualną i grupową rewalidację
• konsultacje, poradnictwo, terapię psychologiczną
• wsparcie dla rodziców.

Zajęcia prowadzimy stosując elementy uznanych metod:

• aktywizujące, zabawowe, twórczego myślenia
• muzyczno – ruchowe: B. Strauss, Kniessów, C. Orffa, Labana
• metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
• Matematyka wg Gruszczyk – Kolczyńskiej
• Odimienna metoda nauki czytania Majchrzak
• Kinezjologia edukacyjna wg Dennisona
• Stymulacja polisensoryczna (metoda Porannego Kręgu)
• Ośrodków Zainteresowań M. Grzegorzewskiej
• Metoda Knill`ów, Metoda W. Sherborne
• Zabawy paluszkowe, masażyki
• Metoda behawioralna
• Metoda Krakowska
• Choreoterapia, arteterapia
• Bajkoterapia, muzykoterapia, relaksacja, wizualizacja, sensoplastyka
• Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Przedszkole posiada tytuł „Przedszkole w Ruchu”